Çağlar-Dönemler

Ticaret Tüccarlar ve Antik Kent
Ticaret, alışveriş ve alım-satım eskiçağda her insanın yaşamına bir parça dokunmuştur, hele de kentsel alanlarda yaşayanların. Bu kitaptaki bildiriler, Tunç Çağı Ön Asya’sından Geç Roma dönemi Kuzey İtalya’sına, ticaretin doğasını ve eskiçağ dünyasındaki kentler arasındaki karşılıklı ilişkileri irdeliyor.

Yorum yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çağlar-Dönemler
Dar Vakit Günleri PDF İndir

Dar Vakit Günleri“Dar Vakit Günleri”i yayımlanalı yirmi yıl kadar olmuş. İlk iki baskı varsaydığımız okurun “idrâk”ine sunulmuş; bir tutanak, bir belge, acı ve zor bir sürecin anıları olarak tarihin sicil defterine geçmişti. “Bin yıl sürecek” denilen süreç sürgün yedi ve köprülerin altından çok sular geçti. Siyasal değişim ve dönüşümler yaşandı. …

Çağlar-Dönemler
Türkiye’de Milli Şef Dönemi 2 PDF İndir

Türkiye’de Milli Şef Dönemi 2Cumhuriyet tarihinin bütününü kavrayabilmek için bir temel kaynak niteliğindeki Milli Şef Döneminin ikinci cildi Saydam hükümetinin kuruluşuyla ve önemli bir soruyla başlıyor. İnönünün 1939 daki İstanbul Üniversitesi konuşması, demokrasi müjdesi miydi? Ancak bu cildin ağırlığı 1943-45 döneminde. Varlık Vergisi, Savaş sonrası dış politika, Saracoğlu hükümeti, iktisat …

Çağlar-Dönemler
Bizans İmparatorluğu Tarihi PDF İndir

Bizans İmparatorluğu Tarihi“Bizans, Roma İmparatorluğu’nun devamı ve gerilemesi olarak görülüyor. Bizler, yüzyıllar öncesinden kalmış hınçların getirdiği bilinçsiz bir çabayla, kaybolmuş dini tutkuların belli belirsiz şekilde yeniden hatırlanmasıyla, Ortaçağ Yunanlarını hâlâ, onları anlamamış olan Haçlıların ve onları aforoz etmiş papaların yargıladığı gibi yargılıyoruz. Gerçekte ise Bizans, bundan tamamen farklıydı. Her ne …