Kuram

Oyun Kuramı & Ekonomik Uygulamaları PDF İndir

Oyun Kuramı & Ekonomik UygulamalarıEkonomide, endüstriyel organizasyondan, ücret görüşmelerine, dış ticaret politikalarının belirlenmesinden, üretim planlamasına kadar birçok alanda karşılıklı etkileşim olduğunu görürüz. Oyun kuramı, karşılıklı etkileşim içeren durumdalar da en uygun şekilde karar vermeye yarayan güçlü bir yaklaşımdır. Bu özelliği oyun kuramını son yıllarda iktisatta önemli hale getirmiştir. Bunun yanında, …

Bilim

Siyaset Sosyolojisi PDF İndir

Siyaset SosyolojisiSiyaset biliminde olduğu kadar sosyoloji tarihi ve sorunları üzerinde de çalışan önemli Fransız uzmanı, konuyu bütün boyutlarıyla ele alarak derinlemesine inceliyor. Bu kitap yalnız sosyal ve siyasal bilimler üzerinde çalışmaların değil, sosyoloji ve siyasetle ilgili bütün okurları yakından ilgilendirecek ve onlara çok şey öğretecek niteliktedir.

Bilim

Haldun Mikro İktisat PDF İndir

Haldun Mikro İktisatİÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKRO İKTİSATA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR1.1. Temel İktisadi Kavramlar BÖLÜM 2: TALEP2.1. Talep Kanunu2.2. Talep Şedülü2.3. Talep Denklemi2.4. Talep Edilen Miktarın Değişmesi ve Talebin Değişmesi2.5. Talep Eğrisini Hareket Ettiren Faktörler2.6. Talebin Fiyat Esnekliği (Talep Esnekliği)2.7. Talebin Gelir Esnekliği2.8. Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği BÖLÜM 3: ARZ3.1. …

Tarih

Veciz İslam Tarihi PDF İndir

Veciz İslam TarihiHerhangi bir kitabın, sadece konusunu değil aynı zamanda yazılış aşamasını da anlatması mümkündür. Bu kitap, İslâm dünyasının (1-1342/622-1924) yılları arasında Asya, Avrupa ve Afrika’daki siyâsî tarihini ele almaktadır. İslâm tarihini okuduğum zaman, orada cereyan eden olayların, – Asr-ı Saâdet dönemi istisna tutulacak olursa – devletlerin ömrüyle alakalı olarak …

Bilim

Sosyolojik Düşünce Sözlüğü PDF İndir

Sosyolojik Düşünce SözlüğüDünyanın değişik bölgeleri ve dönemlerine ait toplumsal olguların benzerlik ve farklılıklarını toplumsal kavramının tanımını ve sosyolojik düşüncenin genel bir resmini sunmak üzere hazırlanan Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, 220’den fazla araştırmacı ve akademisyenin birlikte ortaya çıkardıkları bir eser. Toplumsal hayata ilişkin temel kavramların çeşitliliğini ve toplumsal yapının kesintisiz yenilenişini yansıtmayı …

Belgeler

Nesilden Nesile Küçükyoncalı PDF İndir

Nesilden Nesile KüçükyoncalıKüçükyoncalı’nın tarihinin belgeler ve fotoğraflar ile anlatıldığı müthiş bir belgesel kitap

Kuram

Marx’ın Para Kuramı & Modern Değerlendirmeler PDF İndir

Marx’ın Para Kuramı & Modern DeğerlendirmelerBu kitap, toplam on dört makaleden oluşmaktadır ve bu makaleler beş kısım altında toplanmıştır; Marx’ın Temel Para Kuramı, Marx’ın Para Kuramının Uzantıları ve Yeniden İnşaları, Marx’ın Paranın Miktar Kuramı Eleştirisi, Para ve Dönüşüm Sorunu ve Marx’ın Dünya Parası Kuramı. Bu makaleler Marx’ın para kuramının çağdaş …

Yöntem

Kadınlık, Yeniden / Çağdaş Psikanalizin Bakışı PDF İndir

Kadınlık, Yeniden / Çağdaş Psikanalizin BakışıKadınlık konusundaki kurucu metinlerin başlangıcından söz edilecek olursa Freudcu ve Kleincı olmak üzere iki temel bakış açısıyla karşı karşıya gelinir. Bu derlemenin içindeki makaleler bu bakış açılarını devralıp devam ettirerek, her bir psikanalistin kendi kişisel analist/analizan deneyimiyle harmanlanmış halidir. Çağdaş psikanalizin bu konuya bakışı, bir …

Kronolojiler

Erzurum Kronolojisi & Yirminci Yüzyıl PDF İndir

Erzurum Kronolojisi & Yirminci YüzyılErzurum’da yirminci asırda neler oldu? Kolayca cevap veremezsiniz. Geçen yüzyılı hatırlayanlar var elbette ancak sayıları gün geçtikçe azalıyor.  Binlerce yıllık tarihte yüz yıl, nedir ki? Doğru, fakat hemen önceki asır olunca, olayların tesirleri, olup bitenlerin izleri devam ettiği düşünülürse durumun önemi ortaya çıkar. Geçmişi bilmeyen geleceği …

Bilim

Weber’in Metodolojisi PDF İndir

Weber’in MetodolojisiTarihsel ve kültürel çözümlemelerin, ideolojilerin ve disiplinlerin her türlü teşvik ve kışkırtısıyla karşı karşıya bırakıldığı bir zamanda, yirminci yüzyılın parlak sosyal kuramcısı ve en yaratıcı düşünsel güçlerinden birisi olan Max Weber’in çalışmaları özellikle uygun düşmektedir. Fritz Ringer, bu önemli araştırmada, Weber’in metodolojik yazılarını, onun zamanında gerçekleştirilmiş canlı Alman düşünsel …

Kuram

Devrim’in Yorumu & Fransız Devrimi’ne Üç Yaklaşım Biçimi PDF İndir

Devrim’in Yorumu & Fransız Devrimi’ne Üç Yaklaşım BiçimiFransa’daki Annales dergisi etrafında toplanan tarihçiler arasında yeralan François Furet’nin yapıtları, ülkesinde çok canlı tartışmalara neden oldu. Furet, sorunsal tarih yaklaşımının en iyi çözümleyici ve kuramcılarından sayılıyor. Furet’nin kavramsal tarih de dediği bu yaklaşımın en büyük özelliği, tarihçinin olaylarla çağdaş olan bilinçlerden uzaklaşıp, …

Yöntem

Tarih Metodu & Öğrenme Araştırma ve Yazım PDF İndir

Tarih Metodu & Öğrenme Araştırma ve YazımTürklerin tarih yaptıkları, fakat tarih yazmadıkları söylenir. Dolayısı ile tarih yazmak da, en az yapmak kadar önemlidir. Gerçi tarihin yazılmasına kaynak veya malzeme bırakmak ile doğrudan tarih yazmak iç içe girebilir. Bu kitapta daha çok tarih yazmanın veya kaleme almanın esaslarını bulacaksınız. Yıllardır Türkçemizde …