Alevilik-Bektaşilik

100 Soruda Alevilik PDF İndir

100 Soruda AlevilikAlevi inancı hakkında kamuoyunun yeterli bilgisinin olmadığı gibi, kendisini “Alevi” olarak tanımlayanların birçoğunun bile Aleviliği bilmedikleri bir gerçektir. Başka gerçekler ise; bilgili olanın güçlü olacağı ve her inanç sahipleri gibi Alevilerin de inançlarını özgürce yerine getirebilmeye haklarının olduğudur.Bu kitapta; Alevi inancının temel amaç ve içeriğini, Alevi inancı ile benzeşen diğer inançları, Osmanlı …