Bölgeler-Ülkeler

Rusya Federasyonu’nun Askeri Güvenlik Refleksindeki Dönüşüm & Askeri Doktrinler, Askeri Müdahaleler, Nedenler PDF İndir

Rusya Federasyonu’nun Askeri Güvenlik Refleksindeki Dönüşüm & Askeri Doktrinler, Askeri Müdahaleler, NedenlerRusya Federasyonu, günümüzde uluslararası politikada sürekli gündemdedir. Bunun temel nedeni Rusya Federasyonu’nun izlediği askerî güvenlik politikasıdır. Ancak Moskova’nın askerî güvenlik politikası, 1990’lı yıllarda günümüzdeki görünümünden oldukça farklıydı. SSCB’nin 1991 yılında tarihe karışması ile halefi Rusya Federasyonu büyük çöküş yaşamıştır. Her …

Bölgeler-Ülkeler

Sovyet Sonrası Rusya’da Etnik İlişkiler PDF İndir

Sovyet Sonrası Rusya’da Etnik İlişkilerRusya’da komünizmin çöküşü göreceli olarak barışçıl olmakla birlikte, o dönemden bu yana etnik ilişkiler gittikçe kötüleşmektedir. Bu kötüleşme Rus devletinin işleyişine karşı bir tehdit oluşturmakta ve gelecekteki gelişiminin önünde temel bir engel teşkil etmektedir. Kuzey Kafkasya’daki etnik ilişkilerin incelendiği bu kitapta, Sovyet sonrası dönüşümün temel özellikleri …

Bölgeler-Ülkeler

Suriye’de İşgal ve Direniş (1919-1922) Türk Basınına Yansımalarıyla PDF İndir

Suriye’de İşgal ve Direniş (1919-1922) Türk Basınına Yansımalarıyla20. yüzyılın başında Suriye’nin işgaline ve bölgenin parçalanmak istenmesine karşı ilk direniş teşebbüsleri 1919-1922 yılları arasında gerçekleşti. Parçalanmaktan kurtulamayan bölge ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1946 yılında manda idaresinden çıkabildi. Bugün komşumuz Suriye parçalanma tehlikesiyle tekrar karşı karşıya.  Elinizdeki bu çalışma, Suriye’nin bir asır …

Bölgeler-Ülkeler

Çin Kitabı PDF İndir

Coşkun Faik Kavala adlı yazarın yazmış olduğu Çin Kitabı PDF İndir adlı kitap Coşkun Faik Kavala adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Çin Kitabı PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki sizlerde severek okuyacaksınız diye …

Bölgeler-Ülkeler

Sosyalist Çin’i Hatırlamak 1949-1976 PDF İndir

Sosyalist Çin’i Hatırlamak 1949-1976“Mao, Çin’in kolayca dünyadaki egemen kapitalist sistemin dümen suyuna girebileceğinin farkındaydı ve bu anlamda Kültür Devrimi, Mao’nun Çin’in kapitalizmin yörüngesine kaymasını önlemek için başlattığı son, cüretkâr ve umutsuz girişimin adıydı. (…) [T]arih, Deng’in yeminlerinin aksine Kültür Devrimi kararına karşı çıktığını kanıtlamaktadır. Mao’nun Deng Xiaoping’e atıfla derin bir …

Bölgeler-Ülkeler

Kıbrıs & Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü PDF İndir

Kıbrıs & Siyasi El Kitabı ve SözlüğüElinizdeki kitap Kıbrıs’ı tarihsel bir serüven içerisinde kurumlar, aktörler ve kavramlar üzerinden anlatan bir sözlük. Özellikle aktörler, yani siyasi liderleri olabildiğince akıcı ve kişisel serüveniyle ve dönemin iç ve dış konjonktürü içinde ele alıp okuyucuyla paylaşmak ve bu vesileyle Kıbrıs Türk ve Rum cemaatlerinin …

Bölgeler-Ülkeler

Güneyin İsyanı: Küresel İşçi Sınıfının Gelişi PDF İndir

Güneyin İsyanı: Küresel İşçi Sınıfının GelişiGelişmiş ülkelerdeki emekçiler köşelerine çekilmiş gibi görünse de, üretim alanındaki mücadele dünyanın Güney Yarıküresi’nde tüm hızıyla sürüyor. Güneyin İsyanı’nda Immanuel Ness, kontrolden çıkmış olan endüstriyel kapitalizmin yayılmasına karşı işçilerin mücadele verdiği üç önemli ülkeye dair kapsamlı bir inceleme sunuyor: Çin, Hindistan ve Güney Afrika.Öncelikle bu …

Bölgeler-Ülkeler

Çerkes Soykırımı PDF İndir

Çerkes Soykırımı Çerkesler, 19. yüzyıl ortalarına kadar Karadeniz’in kuzeydoğu kıyılarından Kafkasya içlerine doğru yayılan Çerkesya topraklarında yaşayan bir halktı. Rusya İmparatorluğu için İran ve Osmanlı ile ilişkilerinde stratejik değerde olan bu topraklar, 19. yüzyılda Rusya tarafından yapılan soykırımda bu halka mezar oldu. 18. yüzyıl sonlarından itibaren gittikçe artan yoğunlukla devam …

Bölgeler-Ülkeler

1917’ye Girerken PDF İndir

1917’ye GirerkenBu kitap, önde gelen Bolşeviklerden biri olan Şliyapnikov’un anılarını içeriyor. Temmuz 1914 ile 1917’deki Ekim Devrimi’nin hemen öncesi arasındaki dönemi kapsayan anılar, Devrim öncesindeki birkaç yıl içinde Bolşeviklerin siyasi çalışmalarını nasıl yürüttüklerine ilişkin önemli bir kesit sunuyor. Birinci Dünya Savaşı’nın Devrim süreci üzerinde nasıl bir etki yarattığı da anılardan …

Bölgeler-Ülkeler

Japonya’da Türk İzleri PDF İndir

Japonya’da Türk İzleriTürk Tatarlar, Türk kültürünü Asya’nın en ücra, en uzak bölgelerine taşıyan bir Türk halkıdır. Son yıllarda Türk Tatarların Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerdeki varlıları ve buralarda bıraktıkları eserlerle ilgili olarak ülkemizde olduğu gibi Tataristan ve Japonya’da da bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Ali Merthan Dündar kitabında hem Mançurya ve …

Bölgeler-Ülkeler

Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi PDF İndir

Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi16.04.2017 tarihinde yapılan halkoylamasında kabul edilen anayasa değişiklikleri ile ülkemizde hükümet sistemi alanında radikal bir değişikliğe gidilmiş; yüz yılı aşkın süredir uygulanmakta olan parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmiştir. Öte yandan, Türkiye’de başkanlık sistemi üzerine yapılan akademik çalışmalar, genel olarak ABD modeli ile sınırlı kalmıştır. Başkanlık sistemini …

Bölgeler-Ülkeler

Akdeniz (Bir Denizin Hikayesi) PDF İndir

Akdeniz (Bir Denizin Hikayesi)İnsanlar yüzlerce yıldır Akdeniz’in sularında yelken açtılar, savaşa katıldılar, avlandılar, kıyılarında evler, saraylar kurup şehirler işgal ettiler kaybettiler; denizin mavisine bakarak hayallere daldılar… Batı medeniyetinin beşiği, üç kıtayı bir araya getiren deniz olarak anıldı hep Akdeniz; halkların hikâyesine denizin gelgitleri eşlik etti. Mısırlılardan Giritlere, Roma ve Bizans …