Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi

Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi / Sayı:42

Bu sayıda, bahsedilen yönelimin gelişim dinamikleri, siyasal aktörlerin tören ve simgeler üzerinden kurguladığı ve kültürel değerlere müracaat ederek oluşturduğu siyaset yapma biçiminin gerekçeleri ve sonuçları, birbirinden farklı dönem ve coğrafyalara odaklanan örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Olgusal örnekler üzerinde düşünülürken, aynı zamanda simgesel siyaseti öne çıkaran ulusal ve uluslararası koşullar, süreçlerin tarihsel arka planı ve simgesel siyasallıklar arasındaki farklar ele alınıp, otoriter ortamlarda simgesel söyleme yöneliş dinamiklerini anlamlandırma açısından işlevi olan bir tarihsel çerçeve çizilmesi hedeflenmiş, mazlumların muhalif siyasetinin bu alandaki sınır çizgilerinin belirgin hale getirilmesine gayret edilmiştir. Ele alınan olgusal örneklerin tüm boyutlarıyla tartışılarak tüketilmesi yerine, simgelerin seçilme ve işlevlendirilme mekanizmalarına, uygulayıcı iradenin ideolojik tercihleri dikkate alınarak ışık tutulması amaçlanmış, elden geldiğince tarihsel süreklilik içeren örnekler ile güncel deneyimler birbirine komşu makalelerde değerlendirilmiştir.
Bu Sayıda
Türkiye’de Sağ-Muhafazakârlığın İdeolojik Haritasında Üniversitenin Yeri ve Bir Karşıt Simge Olarak ODTÜ /Melek Zorlu
Bir Modernlik Fantezisi Olarak Cumhuriyet Baloları /Müzeyyen Ezel Ünal
Hafızaya Karşı Hafıza: 1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Ses Kasetleri /Deniz Morva-Kablamacı
Sembollerde Cemaati Aramak ve Kimliği Yeniden Kurmak:  Dersim’de Hafıza, Yerellik ve Siyaset/Ülker Sözen
Mekân Her Şeyden Önce Yok Etmeye Yarar /Meltem Al
Simgesel Siyasette Aktörler, Süreçler ve Muhalefet Olasılıkları: Ankara Büyükşehir Belediyesi Amblem Rekabeti Örneği Yücel Demirer
Gündelik Hayat, Karnaval ve Direniş: Gezi’de Mizah/Adem Yeşilyurt
Türkiye’de Sembolik Siyaset ve Protesto Kültürü: Gezi’den Sonra Yeni BirPerformativite mi? /Pieter Verstraete Çeviren: Mehmet Barış Gümüşbaş
Tabiyet ve Simgesel Şiddet Kavramları Üzerinden Foucault ve Bourdieu’yü Birlikte Okumak/ Güney Çeğin ve Gürhan Özpolat
Şiddetin Antropolojisi: Barış için Akademisyenler üzerine Hülya Doğan ile Söyleşi/ Yücel Demirer
Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi
Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:46 PDF İndir

Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:46 Bu SayıdaRus Devrimi Kronolojisi PraksisEkim Devrimi Üzerine Söyleşi  Masis Kürkçügil: “Gerçekten bir özgürleşim olacaksa, bu, dünya ölçeğinde olacak…”Metin Çulhaoğlu: “Kapitalizmin doğum lekeleri , siyasal devrimden sonra da uzun süre silinemeyecektir ”Sungur Savran: “Lenin, hayatının sonunda sadece bürokrasiye karşı değil, doğrudan doğruya Stalin’le mücadele …

Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi
Praksis Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi / Sayı:24 PDF İndir

adlı yazarın yazmış olduğu Praksis Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi / Sayı:24 PDF İndir adlı kitap adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Praksis Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi / Sayı:24 PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı …