İşletme

Postmodern Örgüt Yapıları & İşletmelere Modern Ötesi Bir Bakış
Örgütler, postmodern dönemde varlıklarını sürdürebilmek için yapılarını temel yetenek bazında ve dış kaynaklardan yararlanmak suretiyle oluşturmalıdır. Bu sayede örgütler, bir network içerisinde birbirlerine bağlı olarak ve işbirliği içinde çalışacaklardır. Örgütler böylece yapılarını yalın hale getirecek ve değer zincirinin halkaları olarak katma değer üretecekler ve birer öğrenen örgütler olarak öğrenmeyi, sürekli gelişme ve iyileşmeyi durdurmayacaklardır.
Postmodern dönemde asıl önemli olan, değişimin gerisinde kalmamak, değişime ayak uydurabilmek bir yana,  değişimin bizatihi kendisi olabilmek, yani değişime pasif uyucu olmaktan öte değişimin aktif öznesi olabilmektir. İşletmeler, Ar-Ge departmanları kurarak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde teknoparklarda şirketler kurarak, yeni ürünler ya da daha etkin yeni üretim prosesleri geliştirmenin çabası içerisinde olmalıdırlar.

KİTABI İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Yorum yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İşletme
Yüksekokullar İçin İşletmecilik Bilgileri PDF İndir

Yüksekokullar İçin İşletmecilik Bilgileri*Kavramsal Temeller ve İşletmeciliğin Bütününe Yönelik Bilgiler *Genel İşlev Olarak Yönetim * Temel İşlevler Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi Lojistik Yönetimi *Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Finansman ve Muhasebe İşlevi *İnsan Kaynakları İşlevi *Halkla İlişkiler İşlevi *Dönüştürücü İşletme İşlevleri Ar-Ge Yönetimi *Örgüt Geliştirme *Konular ile İlgili İzdüşümler *Tartışma Soruları

İşletme
Örgüt Kuramı, Örgüt Tasarımı ve Örgütsel Değişim PDF İndir

Örgüt Kuramı, Örgüt Tasarımı ve Örgütsel Değişimİçindekiler1-Örgüt Ve Çevresi2-Örgüt Tasarımı3-Örgütsel Değişim4-Örnek Olaylar