PDF Kitaplar
Terimler-Kavramlar

Girişimcilik & Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular PDF İndir

Girişimcilik & Temel Kavramlar ve Bazı Güncel KonularEski yöntemlerle günümüz iş yaşamında başarılı olmak neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Bugünün şirketleri daha küçük, esnek ve yalındır. Bununla birlikte, şirketlerin dışsal çevresindeki rekabet son derece küreseldir. Bu bağlamda, günümüz girişimcileri küresel düşünmek zorunluluğundadır.İşletmecilik ve iktisat alanının en çok ilgi gören ve araştırılan …

Devamını Oku
SPK - SPF

SPK’nın El Kitabı Sermaye Piyasası Araçları 1 1003 PDF İndir

Perihan Muş adlı yazarın yazmış olduğu SPK’nın El Kitabı Sermaye Piyasası Araçları 1 1003 PDF İndir adlı kitap Perihan Muş adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü SPK’nın El Kitabı Sermaye Piyasası Araçları 1 1003 PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir …

Devamını Oku
Sistemler

Batan Piyasalar & 21. Yüzyılın İlk Buhranı PDF İndir

Batan Piyasalar & 21. Yüzyılın İlk BuhranıTürkiye’nin önde gelen Marksist iktisatçılarından Ertuğrul Ahmet Tonak, çeşitli yazılarından oluşan bu derlemede üç önemli işi birlikte yapıyor. Birinci olarak, kapitalist sistemin 2007’de patlak veren son krizini, Marksist kuramın geleneksel çerçevesini kullanarak çözümlüyor ve gösteriyor ki krizi tetikleyen temel etken, kâr haddinin baskı altında …

Devamını Oku
Bitkiler

Hormonlar & Bitki Büyüme Düzenleyicileri PDF İndir

Hormonlar & Bitki Büyüme Düzenleyicileri– BA­ZI ÖNEM­Lİ BİT­Kİ BÜ­YÜ­ME DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ­LE­Rİ­NİN İSİM­LE­Rİ– Gİ­RİŞ– HOR­MON­LA­RIN TA­RİH­SEL SÜ­RE­Cİ– OK­SİN­LER   Ok­sin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Ok­sin­le­rin Kul­la­nım Alan­la­rı – GİB­BE­REL­LİK ASİT  Gib­be­rel­lin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Gib­be­rel­lik Asi­tin Et­ki­le­ri ve Kul­la­nım Alan­la­rı – Sİ­TO­Kİ­NİN­LER  Si­to­ki­nin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Si­to­ki­ni­nin Et­ki­le­ri – AB­Sİ­SİK ASİT (ABA)  Ab­si­sik Asi­tin Sen­tez  Ab­si­sik Asi­tin Ta­şın­ma­sı – ETİ­LEN  …

Devamını Oku
Diğer

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ders Tasarımı PDF İndir

Abdulkadir Karadeniz adlı yazarın yazmış olduğu Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ders Tasarımı PDF İndir adlı kitap Abdulkadir Karadeniz adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ders Tasarımı PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı …

Devamını Oku
Destan

Battal Gazi PDF İndir

Battal Gazi8.yüzyılda başlayıp İstanbul’un Sultan Mehmet tarafından fethine kadar beş yüz yıl devam etmiş önce Arap-Bizans sonra Türk-Bizans mücadelesinin atmosferi içinde doğmuş bir destandır.Destanın ana kahramanı Battal Gazi, 8.yüzyılda Emevilerin Anadolu’da Bizanslılara karşı açtıkları savaşlarda “Battal” lakabıyla ün kazanmış Müslüman bir kumandandır.Battal Gazi’nin daha 14 yaşında iken bileği bükülmez bir …

Devamını Oku
Sivas

Ateş-i Aşk & Sivas Katliamı’nın Gerçek Hikayesi PDF İndir

Ateş-i Aşk & Sivas Katliamı’nın Gerçek HikayesiAteş-i Aşk, yakın tarihimizin en trajik olaylarından Sivas Katliamı’nı, Alevi hareketinin önde gelen örgütlerinden Pir Sultan Abdal Kültür ve Tanıtma Derneği’nin kurucu genel başkanı Murtaza Demir’in çarpıcı tanıklıklarıyla yeniden gündeme getiriyor.Murtaza Demir, 1990’lardan sonra Alevi kitle örgütlerinin ortaya çıkışlarını, Sivas Katliamı’yla yüzleşmelerini ve sonrasında …

Devamını Oku
Gaziantep

Gaziantep’te Suyun Öyküsü PDF İndir

Gaziantep’te Suyun ÖyküsüEvliye Çelebi Gaziantep’ten ‘’İçinden cennet ırmağı sular akan Şehr-i Ayıntab-ı Cihan’’ diye bahseder. Buradan da anlıyoruz ki Gaziantep geçmiş dönemde de günümüzde de suyla çok fazla haşir neşir olmuş bir şehirdir. Gaziantep’te Suyun Öyküsü adlı çalışma bir yandan tarihi süreçteki Antep’in su geçmişini ortaya koyduğu gibi, GASKİ Genel …

Devamını Oku
Sinema-Tiyatro

Benim Yolum & Aamir Khan’ın İnanılmaz Yolculuğu PDF İndir

Benim Yolum & Aamir Khan’ın İnanılmaz YolculuğuAamir Khan’ın İnanılmaz Yolculuğu Hayranları yeteneğini oynadığı filmlerden önce gözündeki ışıktan seziyor çünkü oyunculuğu da kendisi gibi samimi. “Gözleriyle oynayan adam” lakabını almasının bir sebebi var. Ona sadece sevgi değil saygı da duyuyorlar çünkü ülkesinde yolsuzluk, eğitim sistemi, cinsiyetçilik, çocuk istismarıyla mücadele, insan hakları …

Devamını Oku
Ordu

Yumrutaş Köyü & Perşembe – Ordu PDF İndir

Özen Topçu adlı yazarın yazmış olduğu Yumrutaş Köyü & Perşembe – Ordu PDF İndir adlı kitap Özen Topçu adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Yumrutaş Köyü & Perşembe – Ordu PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı …

Devamını Oku
Geleneksel Sanatlar

Tezhip Sanatından Örnekler PDF İndir

Mine Esiner Özen adlı yazarın yazmış olduğu Tezhip Sanatından Örnekler PDF İndir adlı kitap Mine Esiner Özen adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Tezhip Sanatından Örnekler PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki sizlerde severek …

Devamını Oku
Fıkıh

Hikmet Teşri PDF İndir

Hikmet TeşriHikmet-i teşrî‘, dinî hükümlerin hikmet ve sırlarından bahseden ilimdir. Dinî emir ve yasakların hikmetini açıklayan ilim olarak da tarif edilebilir. Aynı zamanda İslâmî ilimler içerisinde bu ilim, dinin ve din kurallarının felsefesini yapan, neden ve niçin sorularına cevap arayan bir daldır.  Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın hazırladığı bu çalışma, yakın dönem âlimlerinden Ömer  Nasuhi …

Devamını Oku