PDF Kitaplar
Kaynak Kitaplar

101 Atasözü 101 Öykü PDF İndir

101 Atasözü 101 Öykü101 ATASÖZÜÖYKÜSÜNÜ BULDU!Atasözleri nasıl ortayaçıkmıştı, merak ettiniz mi hiç?Biliyoruz ki her atasözü, mutlakabir olay sırasında, olayın kahramanlarından biri tarafından kullanıldı. Bugünkü değişmez, değiştirilemezhallerini ise yıllar içinde, kullanıla kullanıla aldı. Yazarımız Süleyman Bulut, atasözlerinin ortaya çıkmasını sağlayan olayları araştırdı, derledi, topladı ve çocuklar için yeniden kaleme aldı.101 atasözünün birbirinden …

Devamını Oku
Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:2 Kasım-Aralık 2010 PDF İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:2 Kasım-Aralık 2010Şiir’den Dergisi, 2. sayısının soruşturma konusunu “Dergiler, Yıllıklar ve Şiirde Eleştiri” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Sabit Kemal Bayıldıran, Sennur Sezer, Semih Gümüş, Selim Temo ve Mehmet Can Doğan yanıtladı. Müesser Yeniay’ın şiirimizde önemli yeri olan dergilerle söyleştiği köşemizin konuğuysa Varlık Dergisi’nden …

Devamını Oku
Kurumlar

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014) PDF İndir

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)“Memur-Sen, yaklaşık 800 bin kamu çalışanının bir araya geldiği bir sendikalar konfederasyonun adı. Memur-Sen’in üye sayısını artırma “başarısı” nesnel bazı nedenlere bağlıdır. Üye sayısındaki artış yalnızca baskı ve tehditle açıklanamaz. Memur-Sen sürecine eşlik eden “sebeplerin” sorgulanması, sendikal örgütlenme modelinin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.” Tarih rastlantılarla doludur, Memur-Sen bu rastlantılarından …

Devamını Oku
Rehber Kitaplar

Eğitim Bilimine Giriş (Edt. Mustafa Yavuz) PDF İndir

Eğitim Bilimine Giriş (Edt. Mustafa Yavuz)Bir tarafta iş bekleyenler, diğer tarafta işçi bulamayan işverenleri gördüğünüzde eğitim, ekonomi, toplum ve bireyin ihtiyaçları arasında bağlantı kurmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz. Okulun toplumdan nasıl etkilendiği ve toplumu nasıl etkilediği konusundaki temel bilgilerinizi de bu kitap yoluyla sistematik olarak tekrar sorgulama imkânına …

Devamını Oku
Antoloji-Derleme

Nakş-ı Cihan/Nahçıvan & Nahçıvan Konulu Şiirler PDF İndir

Nakş-ı Cihan/Nahçıvan & Nahçıvan Konulu ŞiirlerKitapta Azerbaycan Cumhuriyetinin tarihi-sanatsal bölgelerinden biri olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini konu edinen şiirler yer almaktadır. Şair-araştırmacı, aynı zamanda farklı Türkçeler üzerine çeviriler yapan Elhan Yurdoğlu Mehmetov’un şahsi teşebbüsü olarak Nahçıvan konulu şiirlerin Türkiye Türkçesine çevrilmesi iki kardeş ülke arasındakı yakın bağların daha da pekiştirilmesine hizmet …

Devamını Oku
Tarih

İslam Mezhepleri Tarihi PDF İndir

İslam Mezhepleri TarihiMüslümanlar arasında siyasi ve itikadi gayelerle ortaya çıkan zümreleşme faaliyetlerini Mezhepler Tarihi bilim dalı konu edinmektedir. Mezhepler Tarihinin hedefi, bu zümreleşme faaliyetlerinin tarihini ve dinî, siyasi ve sosyal temellerini ortaya koymak; dinin temel metinlerini nasıl anladıklarını ve bunları pratiğe nasıl döktüklerini tasvirî bir tarzda açıklamaya çalışmaktır. Mezhepler Tarihi …

Devamını Oku
Siyasal Tarih

Truva Çok Satanlar (3 Kitap) PDF İndir

Truva Çok Satanlar (3 Kitap)1. KİTAPALAMUT’UN EFENDİSİ HASAN SABBAHPOL AMİR Alamut’un Efendisi, Hasan Sabbah adlı bu eser, İsmailiye Mezhebi’nin bir kolu olan ve Hasan Sabbah tarafından kurulan Bâtıni Mezhebi’ni anlatırken, insanların din ve mezhep uğruna yaptıkları savaşları, aynı inançtan olmayanların birbirleri ile mücadelelerini akıcı bir üslupla gözler önüne sermektedir. Bu romanda …

Devamını Oku
Genel

Atam Anam Ay Terekeme PDF İndir

Atam Anam Ay TerekemeDeğerli boydaş ve dildaşlarım, hemşerilerim, okuyucularım,Atam Anam Ay Terekeme, terekeme kültürüne katkı sağlamak, terekeme lehçesini canlı tutabilmek, ilgi ve sempati duyanları bilgilendirebilmek, bilgilendirirken de eğlendirebilmek amacıyla hazırlanmış mizah ağırlıklı bir çalışmadır. Terekemelerin, Kars ve çevresindeki birkaç il dışında pek bilinmediği, tanınmadığı, tanıtma çabaları sürmüş vesürmekte ise de bunun …

Devamını Oku
İnceleme-Araştırma

Osmanlı Döneminde Arap Kentleri PDF İndir

Osmanlı Döneminde Arap KentleriAndre Raymond Geleneksel kaynaklar, sömürge dönemi kaynakları ve efsanevi Babıâli arşivlerinden yararlanarak, sınırları bugünkü Irak’tan Cezayir’e kadar uzanan Osmanlı dönemi Arap kentleriyle ilgili eşsiz bir bilgi birikimi sunuyor. bu kentlerde Üç yüzyıl, hatta bazı yerlerde dört yüzyıl süren Osmanlı hakimiyeti, Arap mimari mirasının korunduğu ve çoğunlukla da …

Devamını Oku
Siyasal Tarih

Zamanımızın Avrupa Siyasi Tarihi (1928-1929 Ders Notları) PDF İndir

Zamanımızın Avrupa Siyasi Tarihi (1928-1929 Ders Notları)“Beyler, tarih mütalâasında, insanı müteselli eden bir nokta işte budur: Beşeriyet kimin olduğuna aklımız ermeyen kavî ve muktedir bir el tarafında yavaş olsa da zikzaklar yapsa da gerilemelerle karışık bulunsa da her halde ilerlemektedir. Amma beşeriyetin bu terakkî ve tekâmülü siyanen olmuyor; hatta bir …

Devamını Oku
Siyer

İslam Tarihi 2 & Hz. Muhammed (s.a.v.) PDF İndir

İslam Tarihi 2 & Hz. Muhammed (s.a.v.)Resûlullah (s.a.s)’in örnek hayatı, bizim gönlümüze huzur veriyor, yolumuzu aydınlatıyor; sıkıntıları sabırla aşabilmeyi, nimetlere erişince de Cenâb-ı Hakk’a gereği gibi şükretmeyi bize öğretiyor. Evet… Siyer-i Nebî’ye duyulan ihtiyaç hiç bitmeyecek!  Dünya üzerindeki tüm Müslümanların ve hatta tüm insanlığın günümüzde Hz. Peygamber (s.a.s)’in hayatını-Siyer-i Nebî’yi …

Devamını Oku
Dipnot

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:19-20 Yıl:2015 Kürdistan PDF İndir

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:19-20 Yıl:2015 KürdistanDerginin bu sayısı birçok alanda görmezden gelinmiş, coğrafi kökenli ama kökenlerinin çok ötesinde tarihi ve siyasi anlamı olan bir kavramı tartışmaya açıyor.Söz konusu tartışmaya farklı alanlardan yaklaşan zihin açıcı makaleler yer alıyor.Konunun tarihsel kökenlerine yönelik bakış ile birlikte bu coğrafyanın siyasi anlamı …

Devamını Oku