Reklamcılık-Halkla İlişkiler

Reklamdaki Hakikat PDF İndir

Reklamdaki Hakikat“(…) Bazen bazılarını benim yazdığım veya arkadaşlarımın yazdığı kelimeler, orada, televizyonda karşımıza çıkanlar. Arkalarında ne olduğunu bir bilseniz. Saatler, günler, haftalar, toplantılar, stres, deadline’lar, para, onaylar, casting, uçakla bir yerlere gitmeler, oteller, bağrışmalar, içmeler, tesadüfi seks, yazıldığında öyle geldiği veya önemli göründüğü için bir anlam taşıyacağı umudu. Ve sonra …

Diğer

Demokrasi ve Sanat PDF İndir

Demokrasi ve SanatSanatçıların yaşadıkları dönemler, yerler ve konu aldıkları hikâyelerin birbirinden farklı olmalarına rağmen ortak noktaları demokrasinin gelişmesi için eser üretmeleridir.Sanatçıların destekledikleri düşüncelere yönelik eserler üretebildiği özgür ortamın oluşması da yine demokrasinin yerleşmesiyle olmuştur.Sanatçıların günümüzde de siyasi olayları eleştirebilecek hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Çünkü 20. yy dönemindeki savaş ortamı günümüzde de …

İletişim-Medya

Hangi Gazete? Hangi Sayfa? PDF İndir

Hangi Gazete? Hangi Sayfa?Kurumların medyada nasıl yer aldıkları, yansıtıldıkları veya medya görünürlükleri diğer bir deyişle “medyada yer almayı belirleyen temel dinamiklerin neler olduğu” halkla ilişkiler uygulayıcıları açısından önemlidir. Yazılı basın bağlamında gazetelerde haber olarak yer almak kurumun yapısı, kurumun düzenlediği bir etkinliğin haber değeri taşıyıp taşımadığı, medyanın yapısı ve halkla …

Diğer

Zooloji Laboratuvar Kılavuzu PDF İndir

Zooloji Laboratuvar KılavuzuÜlkemizde Zooloji Laboratuvarı uygulamaları hakkında çok değerli kitaplar bulunmaktadır. Mevcut eserlerde, zooloji bilimi hakkında genel bilgiler verilerek giriş yapıldıktan sonra; hücre, doku ve organizma ölçeğinde öğrencilerin bilgi dağarcığı arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu kılavuzda da, Zooloji Laboratuvarı işleyiş açısından bir bütün olarak ele alınmıştır. Öğrencilere laboratuvar kuralları hakkında genel bilgilendirme …

Mitoloji

Şamanizm Tasavvuf ve Ayahuasca & Kadim Türklerin Din Anlayışı PDF İndir

Şamanizm Tasavvuf ve Ayahuasca & Kadim Türklerin Din Anlayışı“… 2013’ün Nisanı’nda İstanbul’dan New York’a gidecek uçağa bindiğimde başıma geleceklerden habersizdim elbette. Bir önceki seyahatimde tanıştığım bir Şaman yardımcısının daveti ve bir dostun ısrarı üzerine çıktığım bu yolculuğun, yaşamımın en sıra dışı yolculuğu olacağını da bilemezdim.”Şamanizm, bugüne kadar çok sayıda araştırmacı …

Diğer

Prof. Dr. Nihat Falay’a Armağan PDF İndir

Prof. Dr. Nihat Falay’a Armağanİstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümünde dersler vermiş, tezler yönetmiş, kurullarda görev almış olan Nihat Falay’ın akademik hayatı, bir dönemin üniversite, fakülte ve bölüm tarihini yansıtır. Kitabın ilk bölümü olan “Nehir Söyleşisi”, bu akademik tarihin bilgilerini aktarmadan önce okuyucuya Falay’ın doğduğu ve büyüdüğü coğrafyayı tarihsel süreç …

Söyleşi

İvan İllich İle Söyleşiler PDF İndir

İvan İllich İle Söyleşiler“Ivan Illich ile Söyleşiler, Ideas için yaptığım radyo programları gibi ince elenip sık dokunmaya ve yoğun bir biçimde düzenlenmeye müsait değildi. Ancak öte yandan çok doyurucu oldu. Illich, ortaya atıp sınırlarını çizdiği düşüncelerin tutsağı olmayı reddetmeyi becererek, ününü aşmış bir düşünürdür. Ben onun duruşunu sorgulamak için gelmiştim ancak …

Diğer

Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihi PDF İndir

Ahmet Tabakoğlu adlı yazarın yazmış olduğu Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihi PDF İndir adlı kitap Ahmet Tabakoğlu adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihi PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki …

Çevre-Doğa

Üç Ekoloji / Doğa, Düşünce, Siyaset Yeşil Politika ve Özgürlükçü Düşünce Seçkisi:8 Yaz 2010 & Yeşiller ve Sosyalizm PDF İndir

Üç Ekoloji / Doğa, Düşünce, Siyaset Yeşil Politika ve Özgürlükçü Düşünce Seçkisi:8 Yaz 2010 & Yeşiller ve SosyalizmÜç Ekoloji’nin 8. sayısında ilk kez ‘neredeyse’ bir özel sayı yapıyoruz. Bu özel sayının konusunun “Yeşiller ve Sosyalizm” olması şaşırtıcı değil elbette. Yeşil hareketin kırk yıllık tarihinde bundan daha çok tartışılmış, hareket içinde …

Diğer

et-Tuhfetu’l-Mulukiyye fi’d-Devleti’t-Turkiyye: Türk Devleti Konusunda Sultanlara Armağan (1252-1312) PDF İndir

Baybars el-Mansuri adlı yazarın yazmış olduğu et-Tuhfetu’l-Mulukiyye fi’d-Devleti’t-Turkiyye: Türk Devleti Konusunda Sultanlara Armağan (1252-1312) PDF İndir adlı kitap Baybars el-Mansuri adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü et-Tuhfetu’l-Mulukiyye fi’d-Devleti’t-Turkiyye: Türk Devleti Konusunda Sultanlara Armağan (1252-1312) PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir …

Kuran/Mushaf

Kısa Sureler / Nebe-Leyl Arası -2 PDF İndir

Kısa Sureler / Nebe-Leyl Arası -2Bu teşebbüsümüzle, insanların beyinlerine ve gönüllerine Kur’an nurunu ulaştırmayı hedefledik. Allah’ın yardımı olmaksızın, bu etkiyi meydana getirmemiz mümkün değildir. Teşebbüs bizden, takdir ve lütuf Allah’tandır. Biz şuna inanıyoruz: Yüce Allah bize yardım ederken, gönlümüzün Kur’an’a olan sevdasını dikkate alacaktır. Tenkit edilemeyecek en güzel ve en …

Kişisel Gelişim

Düşünce Yapınızı Değiştirin PDF İndir

Düşünce Yapınızı Değiştirin“Dışa açık düşünce yapısıyla başkalarına hizmet eden liderler, herkesin kazançlı çıktığı bir işbirliğinin temellerini atarlar. “Düşünce Yapınızı Değiştirin!” kitabı, önemli başarılar elde etmiş olan ve hizmet etmeye odaklı liderlerin nasıl düşündüklerini anlatıyor.”Ken Blanchard “Blanchard Internationlal” “Hayata sadece kendi açınızdan bakmak yerine, diğer insanların ihtiyaçlarını da dikkate alarak davrandığınızda, bambaşka …