Anayasalar

99 Soruda Anayasa Değişiklikleri PDF İndir

Ömer Keskinsoy adlı yazarın yazmış olduğu 99 Soruda Anayasa Değişiklikleri PDF İndir adlı kitap Ömer Keskinsoy adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü 99 Soruda Anayasa Değişiklikleri PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki sizlerde severek …

Haklar ve Özgürlükler

Özel Yaşamın Korunması Hakkı PDF İndir

Özel Yaşamın Korunması HakkıOzel yaşam hakkı, gerek uygulama alanından gerekse kamusal makamların ve hatta ozel hukuk kişilerinin mudahalelerine acıklığından oturu, bir akademik calışma konusu olmak bakımından son derece cetrefildir. Herhalde bu sebepten olsa gerek, uluslararası literaturde ozel yaşam hakkını tum yonleriyle inceleyen genel nitelikli bir tez ya da monografi gorebilmek …

İnsan Hakları

İnsan Hakları ve Demokrasi & Vatandaşlık Bilgisi PDF İndir

İnsan Hakları ve Demokrasi & Vatandaşlık BilgisiEğitim sistemlerinin ortak amaçlarından biri, belki de en önemlisi iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmektir. Eğitim sistemlerini “millî” kılan da budur. Türk Millî Eğitim Sistemini düzenleyen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında, bu hususu açıkça görmek mümkündür. “Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk …

Önemli Olaylar/Davalar

Ömrümüzün Son Demi Son Baharıdır Artık / Bir Hakimin Hatıraları PDF İndir

Ömrümüzün Son Demi Son Baharıdır Artık / Bir Hakimin Hatıraları“Cumhuriyet Türkiyesi’nin bir fotoğrafı”“Tarih ayağa kalkmış, yürüyor” diye de tanımlandırılabilecek bu kısa, ama özlü kitap, bizlere 1920’de, yani yeni Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyümüş ve olgunlaşmış bir adalet adamının penceresinden, Türkiye’yi ve Türk insanını anlatıyor. İçiçe geçmiş bir örgü ile anıları …

Mevzuat Kitapları

Medeni Kanun Mevzuatı Paketi PDF İndir

Medeni Kanun Mevzuatı PaketiLegal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Medeni Kanun Mevzuatı” paketinde; Türk Medeni Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine,ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” …

Temel Kitaplar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi PDF İndir

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin EtkisiAile hukukuna ilişkin hükümlerin, kural olarak emredici nitelikte olması nedeniyle eşler, kendi aralarında her türlü hukuki ilişkiyi kurma özgürlüğüne sahip değildirler. Ancak kanun koyucu, Türk Medeni Kanunu’nda yer vermiş olduğu bazı düzenlemeler ile eşlere, sınırlı da olsa serbestlik tanımış ve kanunda yer alan düzenlemeden …

Temel Kitaplar

Rüşvet ve İrtikap PDF İndir

Rüşvet ve İrtikap5237 sayılı yeni TCK.nın ikinci kitabının “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler”in yer aldığı dördüncü kısmın birinci bölümünde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar”a ilişkin kısmında 252 ila 254. maddeleri arasında düzenlenen “rüşvet” ile 250. maddesinde yer verilen “irtikap” ve, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13. maddesinde …

Önemli Olaylar/Davalar

Talat Paşa Cinayeti Davası Tutanaklar PDF İndir

Talat Paşa Cinayeti Davası TutanaklarTalât Paşa’ya yöneltilen soykırımcı suçlaması devrimci tarihimizi hedef alan bir büyük suçlamadır. Emperyalizmin, Ermeni katliamı konusundaki haksızlığı, belki de kendisini en çarpıcı biçimde Talât Paşa Cinayeti Davası’nda göstermiştir.Tehleryan denen kişi, Talât Paşa’yı tabancayla katleder.Sanık yakalanır. Kanıtlar kesindir; katil suçunu itiraf etmektedir. Ama ceza yargılamasında en az …

İnsan Hakları

Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan Hakları PDF İndir

Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan HaklarıİÇİNDEKİLER    1-Temel Hukuk bilgisi2-Vatandaşlık bilgisi3-Devlet, devlet türleri ve yönetim şekilleri4-Aile, okul ve toplumda demokratik hayat ve değerler5-İnsan haklarının felsefi ve toplumsal temelleri6-Medya, demokrasi ve küçüğün kitle iletişim araçlarına karşı korunması7-Türkiye’nin uluslararası kuruluşlarla ilişkileri

Mevzuat Kitapları

Avrupa Birliği’nde Organize Suçluluk Mevzuatlarının Uyumlaştırılması ve Yakınlaştırılması PDF İndir

Avrupa Birliği’nde Organize Suçluluk Mevzuatlarının Uyumlaştırılması ve Yakınlaştırılması1990’lardan günümüze, sadece Avrupa Birliği sınırları içerisinde değil tüm dünyada farklı hukuk sistemleri arasında hızla güçlenen bir uyumlaşma, yakınlaşma ve birleşme süreci vardır. Bu çerçevede Avrupa Birliği; Antlaşmalar,tüzükler, direktifler, çerçeve kararlar, ortak eylemler gibi hukuki enstrümanları aracılığıyla Birliğe Üye Devletlerin mevzuatlarının büyük bir …

Mevzuat Kitapları

Sağlık Turizmi ve Milletlerarası Tıp Hukuku Mevzuatı PDF İndir

Sağlık Turizmi ve Milletlerarası Tıp Hukuku MevzuatıÜlkemizde sağlık turizmi ile ilgili tüm konuları düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. “Yabancı hasta” ve ona sunulan sağlık hizmeti ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olan kişi, kurum, kuruluş, işlem, olgu temelinde birçok yasal düzenleme mevcut ama ne yazık ki çok dağınıktır. Sağlık turizmi gibi …

İnsan Hakları

Themis İnsan Hakları ve Demokratikleşme – Türkiye’nin İdari Yapısı – Kamu Görevlileri PDF İndir

Themis İnsan Hakları ve Demokratikleşme – Türkiye’nin İdari Yapısı – Kamu Görevlileriİnsan Hakları ve Demokratikleşmeİnsan Hakları ve İnsan Haklarının Korunmasıİnsan Hakları Kavramıİnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde KorunmasıAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları MahkemesiAvrupa İnsan Hakları Mahkemesinin YapısıAvrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İşleyişiAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Güvence Altına AlınanHak ve …