Temel Kitaplar

İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı PDF İndir

İş Hukukunda Yaş AyırımcılığıHukukumuzda yaş ayırımcılığı, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ilk defa kanun düzeyinde açıkça yasaklanmıştır. Dolayısıyla, bu Kanun’un yürürlük tarihi olan 20 Nisan 2016, yaş ayırımcılığı ile mücadelede dönüm noktası olarak değerlendirilmelidir. Bu kitapta, yaş ayırımcılığı yasağı karşılaştırmalı hukuktan yararlanarak açıklanırken yaş ile bağlantılı …

İnsan Hakları

Azınlık Hakları ve Türkiye & Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Açısından PDF İndir

Azınlık Hakları ve Türkiye & Uluslararası İnsan Hakları Hukuku AçısındanEtnik, dinsel, dilsel ve kültürel manada bütün temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının demokratik bir hukuk devleti idealini gerçekleştirmede sahip olduğu hayati önem; yasa koyucuya ışık tutacak, uluslararası insan hakları vizyonuna sahip bu tip çalışmaların giderek artan oranda niceliksel bir …

Haklar ve Özgürlükler

Özgürlük, Hukuk ve Demokrasi PDF İndir

Özgürlük, Hukuk ve DemokrasiMustafa Erdoğan son otuz yılda anayasa teorisi ve hukuku, insan hakları, hukuk ve siyaset teorisi alanlarında çok sayıda eser verdi. Türkiye Bilimler Akademisi aslî üyesi de olan Erdoğan’ın başlıca eserleri şunlardır: İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (5. b., 2018), Türk Anayasa Hukuku (2018), Hukuk ve Adalet (2017), …

Hukuk

İslam Borçlar ve Aile Hukukunda Kasıt Unsuru PDF İndir

İslam Borçlar ve Aile Hukukunda Kasıt UnsuruŞâri‘in emir ve yasaklardaki maksadı, kulların maslahatlarını temin etmektir. Mükelleften istenilen de bu maksat doğrultusunda fiillerde bulunması ve Şâri‘in kastına ters düşen bir şeyi kastetmemesidir. Nitekim İslam hukuk doktrininde bir fiilin veya sözün hükmünü belirleme hususunda kasıt esas alınır. Zira bir kimsenin söz veya …

Hukuk

Anayasa Hukukuna Giriş & Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku PDF İndir

Anayasa Hukukuna Giriş & Genel Esaslar ve Türk Anayasa HukukuAnayasa hukukunun genel esaslarıAnayasa hukuku kavramıAnayasa kavramıKanunların anayasaya uygunluk denetimi : Anayasa yargısıKurucu iktidarDevlet kavramıDevlet şekilleri 1 : Monarşi ve CumhurriyetDevlet şekilleri 2 : Üniter Devlet – Bileşik DevletHükümet sistemleriDemokrasiSeçimlerTemel hak ve hürriyetlerTürk anayasa hukukuCumhurriyet dönemi anayasal gelişmeleriTemel ilkelerTemel hak ve …

Anayasalar

Eylül 2017 Son Değişikliklerle T.C. Anayasası (Ciltli) PDF İndir

Kollektif adlı yazarın yazmış olduğu Eylül 2017 Son Değişikliklerle T.C. Anayasası (Ciltli) PDF İndir adlı kitap Kollektif adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Eylül 2017 Son Değişikliklerle T.C. Anayasası (Ciltli) PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı …

İnsan Hakları

İnsan Haklarının Yükü PDF İndir

İnsan Haklarının Yüküİnsan hakları, yeryüzündeki herhangi bir devleti, toplumu ve hatta toplumsal kuralı değerlendirirken kullanılacak evrensel ve tarafsız bir ölçüt olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Bu haklar uluslararası meşruiyetin kaynağı, demokrasinin temel gereği ve tüm toplumsal ihtilafların nihai hakemi olarak algılanmaktadır. Kuşkusuz insan haklarının bu pozisyonu, en azından zımnen, bu hakların tüm …

Önemli Olaylar/Davalar

Suçlusun!. PDF İndir

Suçlusun!.Ey bu kitabın okurunun Cumhurbaşkanı!Suçlusun!..Vatandaşın, Emile Zola’nın mektubunu hatırlamak zorunda kaldığı sürece… Bu mektup 13 Ocak 1898’de Fransız gazetesi L’Aurore‘da yayınlandı.Emile Zola’nın dönemin cumhurbaşkanı F”lix Faure’a yazdığı ve “Suçluyorum” başlıklı bu açık mektup Fransa ve entelektüel dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu mektup aksak adalet anlayışına ve sisteme …

Mevzuat Kitapları

2018 Beyanname Düzenleme Kılavuzu (3 Cilt) PDF İndir

Kollektif adlı yazarın yazmış olduğu 2018 Beyanname Düzenleme Kılavuzu (3 Cilt) PDF İndir adlı kitap Kollektif adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü 2018 Beyanname Düzenleme Kılavuzu (3 Cilt) PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki …

Anayasalar

99 Soruda Anayasa Değişiklikleri PDF İndir

Ömer Keskinsoy adlı yazarın yazmış olduğu 99 Soruda Anayasa Değişiklikleri PDF İndir adlı kitap Ömer Keskinsoy adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü 99 Soruda Anayasa Değişiklikleri PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki sizlerde severek …

Haklar ve Özgürlükler

Özel Yaşamın Korunması Hakkı PDF İndir

Özel Yaşamın Korunması HakkıOzel yaşam hakkı, gerek uygulama alanından gerekse kamusal makamların ve hatta ozel hukuk kişilerinin mudahalelerine acıklığından oturu, bir akademik calışma konusu olmak bakımından son derece cetrefildir. Herhalde bu sebepten olsa gerek, uluslararası literaturde ozel yaşam hakkını tum yonleriyle inceleyen genel nitelikli bir tez ya da monografi gorebilmek …

İnsan Hakları

İnsan Hakları ve Demokrasi & Vatandaşlık Bilgisi PDF İndir

İnsan Hakları ve Demokrasi & Vatandaşlık BilgisiEğitim sistemlerinin ortak amaçlarından biri, belki de en önemlisi iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmektir. Eğitim sistemlerini “millî” kılan da budur. Türk Millî Eğitim Sistemini düzenleyen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında, bu hususu açıkça görmek mümkündür. “Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk …