Kurumlar

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014) PDF İndir

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)“Memur-Sen, yaklaşık 800 bin kamu çalışanının bir araya geldiği bir sendikalar konfederasyonun adı. Memur-Sen’in üye sayısını artırma “başarısı” nesnel bazı nedenlere bağlıdır. Üye sayısındaki artış yalnızca baskı ve tehditle açıklanamaz. Memur-Sen sürecine eşlik eden “sebeplerin” sorgulanması, sendikal örgütlenme modelinin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.” Tarih rastlantılarla doludur, Memur-Sen bu rastlantılarından …

İnceleme-Araştırma

Osmanlı Döneminde Arap Kentleri PDF İndir

Osmanlı Döneminde Arap KentleriAndre Raymond Geleneksel kaynaklar, sömürge dönemi kaynakları ve efsanevi Babıâli arşivlerinden yararlanarak, sınırları bugünkü Irak’tan Cezayir’e kadar uzanan Osmanlı dönemi Arap kentleriyle ilgili eşsiz bir bilgi birikimi sunuyor. bu kentlerde Üç yüzyıl, hatta bazı yerlerde dört yüzyıl süren Osmanlı hakimiyeti, Arap mimari mirasının korunduğu ve çoğunlukla da …

Terimler-Kavramlar

Girişimcilik & Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular PDF İndir

Girişimcilik & Temel Kavramlar ve Bazı Güncel KonularEski yöntemlerle günümüz iş yaşamında başarılı olmak neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Bugünün şirketleri daha küçük, esnek ve yalındır. Bununla birlikte, şirketlerin dışsal çevresindeki rekabet son derece küreseldir. Bu bağlamda, günümüz girişimcileri küresel düşünmek zorunluluğundadır.İşletmecilik ve iktisat alanının en çok ilgi gören ve araştırılan …

Sistemler

Batan Piyasalar & 21. Yüzyılın İlk Buhranı PDF İndir

Batan Piyasalar & 21. Yüzyılın İlk BuhranıTürkiye’nin önde gelen Marksist iktisatçılarından Ertuğrul Ahmet Tonak, çeşitli yazılarından oluşan bu derlemede üç önemli işi birlikte yapıyor. Birinci olarak, kapitalist sistemin 2007’de patlak veren son krizini, Marksist kuramın geleneksel çerçevesini kullanarak çözümlüyor ve gösteriyor ki krizi tetikleyen temel etken, kâr haddinin baskı altında …

Ekonomi

Elon Musk & Tesla, Spacex ve Muhteşem Geleceğin Peşinde PDF İndir

Elon Musk & Tesla, Spacex ve Muhteşem Geleceğin PeşindeNew York Times Çok Satanlar #1Amazon Yılın En İyi KitabıWall Street Journal Yılın En İyi İş Dünyası KitabıGenişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni Baskı Bu kitap; 1971 doğumlu genç bir girişimcinin şirketleri ile dünyadaki otomotiv, uzay-havacılık ve enerji sektörlerindeki yerleşik düzene meydan okumasının sıra dışı …

Borsa

Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu & Türkiye, Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri Menkul Kıymet Borsaları PDF İndir

Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu & Türkiye, Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri Menkul Kıymet Borsalarıİçindekiler Önsöz 1. Avrupa Birliği’nde Sermaye Piyasaları2. Türkiye’de Sermaye Piyasaları3. Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Menkul Kıymet Borsaları4. Genel Değerlendirme5. Kaynaklar

İşletme

Postmodern Örgüt Yapıları & İşletmelere Modern Ötesi Bir Bakış PDF İndir

Postmodern Örgüt Yapıları & İşletmelere Modern Ötesi Bir BakışÖrgütler, postmodern dönemde varlıklarını sürdürebilmek için yapılarını temel yetenek bazında ve dış kaynaklardan yararlanmak suretiyle oluşturmalıdır. Bu sayede örgütler, bir network içerisinde birbirlerine bağlı olarak ve işbirliği içinde çalışacaklardır. Örgütler böylece yapılarını yalın hale getirecek ve değer zincirinin halkaları olarak katma değer …

Küreselleşme

Küresel Çağda Tarih Yazmak PDF İndir

Küresel Çağda Tarih Yazmak1950’lerden bu yana tarihyazımına yön veren hakim paradigmalar artık işlevini yitirirken küreselleşme tartışması önem kazanıyor. Küreselleşme, tarihi ihya edecek yeni teori midir yoksa eski paradigmaları geri getirme tehdidi içeren bir Truva atı mı? Küreselleşme modernleşmenin diğer bir adı mıdır? Milliyetçilik küreselleşmeyi besler mi engeller mi? Toplum ve …

Muhasebe-Maliye

Maliyet Muhasebesi & Teori ve Uygulamaları PDF İndir

Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan Akgün adlı yazarın yazmış olduğu Maliyet Muhasebesi & Teori ve Uygulamaları PDF İndir adlı kitap Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan Akgün adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Maliyet Muhasebesi & Teori ve Uygulamaları PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir …

Doktrinler

Grundrisse 2 (Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri) PDF İndir

Grundrisse 2 (Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri)Emeğin emekle değişimi işçinin mülksüzlüğüne dayanır.

Sistemler

Kapitalizmin Tarihi PDF İndir

Kapitalizmin Tarihi2008 finans krizinin patlak vermesinden sonra kapitalizm tekrar eleştirilmeye başlandı. O zamana dek, Sovyetler Birliği’nin ve alternatif sistem sosyalizmin çözülüşünden sonra tarih son sözünü söylemiş ve kapitalizm diğer tüm ekonomi formlarına üstün gelmiş gibi görünüyordu. Ama finans krizinin patlak vermesi ve bu krizin ardından nelerin yaşanabileceğinin öngörülememesi, “kapitalizm”in iyi …

İnceleme-Araştırma

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji Politikaları PDF İndir

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji PolitikalarıİçerikBirinci BölümKüreselleşme ve Enerji Jeopolitiği İkinci BölümSürdürülebilir Kalkınma ve Enerji İlişkileri Üçüncü BölümKüresel Isınma ve İklim Değişikliği Dördüncü BölümYenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teşvik Politikaları Beşinci BölümOecd Ülkelerinde Sürdürülebilir Enerji Arzının Belirleyicileri:  Ampirik Analiz