Dünya Ekonomisi

Bir Krizin Anatomisi PDF İndir

Bir Krizin Anatomisi2008 yılının son aylarına doğru büyük bir kriz patlamış ve birçok ülke bu krizden payını almıştı. Bu ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri’ydi kuşkusuz. Finansal sistemleri toz duman olmuş, iflasla yüz yüze gelen pek çok banka ve finansal kuruluş kamudan aktarılacak kaynaklara bel bağlamıştı. Piyasalarda yaşanan kaos günden …

Terimler-Kavramlar

Uluslararası Ekonomik Bütünleşme & Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya Örnekleri PDF İndir

Uluslararası Ekonomik Bütünleşme & Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya ÖrnekleriCanan Balkır tarafından hazırlanan Uluslararası Ekonomik Bütünleşme – Kuram, Politika ve Uygulama adlı bu çalışma, bir yandan bütünleşme kavramının tarihsel gelişimini ve şekillenişini anlatırken, bir yandan da dünya üzerinde başta Avrupa Birliği olmak üzere bugüne kadar kurulmuş birliklerin oluşumunu …

Muhasebe-Maliye

Maliyet Muhasebesi & Teori ve Uygulamaları PDF İndir

Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan Akgün adlı yazarın yazmış olduğu Maliyet Muhasebesi & Teori ve Uygulamaları PDF İndir adlı kitap Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan Akgün adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Maliyet Muhasebesi & Teori ve Uygulamaları PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir …

Kurumlar

Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü & İzmir Kalkınma Ajansı Örnegi PDF İndir

Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü & İzmir Kalkınma Ajansı ÖrnegiKalkınma Ajansları, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak; yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç çerçevesinde ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek; …

Kurumlar

Aracı Kurumlarda Denetim Komitesi Uygulaması PDF İndir

Aracı Kurumlarda Denetim Komitesi UygulamasıÇalışmada, şu anki uygulamada halka açık şirketlerin yönetim kurullarında bir Denetim Komitesi oluşturmaları zorunlu olmakla birlikte, halka açık olsun olmasın anonim şirket olarak kurulan tüm aracı kurumların geniş yatırımcı kitlelerine hitap etmeleri ve söz konusu yatırımcılar açısından piyasada güven ve istikrarı sağlamadaki önemli rolleri dikkate alındığında, …

Terimler-Kavramlar

Prekarya & Yeni Tehlikeli Sınıf PDF İndir

Prekarya & Yeni Tehlikeli SınıfPrekarya… Bu “yeni” kelime, yeni zamanların toplumsal gerçekliğinin çarpıcı bir yüzünü tanımlıyor: Alabildiğine “esnekleşmiş” biristihdam rejiminde sürekli değişen işlerde, adeta hep geçici bir statüde çalışanlar… Düzenli olarak düzensiz işlerde çalışanlar…Bütün dünyada giderek genişleyen bu kitleyi “çalışan yoksullar” veya “güvencesiz işçiler” diye tanımlayanlar da oldu. Guy Standing, …

İş Dünyası

Z Kuşağı & Genç Kuşak İşyerini Nasıl dönüştürüyor? PDF İndir

Z Kuşağı & Genç Kuşak İşyerini Nasıl dönüştürüyor?İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, iş hayatına girmeye hazırlanan Z Kuşağını anlatan İşte Z Kuşağı adlı kitabı Türkçeye kazandırdı. Geleceğe yön veren genç kuşakların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla Y ve Z kuşaklarını inceleyen kitapları art arda okurlarla buluşturan İKÜ Yayınevi, bu kez …

İnceleme-Araştırma
1

Türkiye Tarihi Selçuklular Devri (2. Cilt) PDF İndir

Mükrimin Halil Yinanç adlı yazarın yazmış olduğu Türkiye Tarihi Selçuklular Devri (2. Cilt) PDF İndir adlı kitap Mükrimin Halil Yinanç adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Türkiye Tarihi Selçuklular Devri (2. Cilt) PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. …

Küreselleşme

Küreselleşme Çağında Para ve Sınıf Mücadelesi PDF İndir

Küreselleşme Çağında Para ve Sınıf Mücadelesi’Sermaye açısından tarihsel eğilim, gelecekte tahakküm altına alınacak emek üzerine kumar oynamak ve bahse girmektir’’

Borsa

Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi PDF İndir

Adem Anbar adlı yazarın yazmış olduğu Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi PDF İndir adlı kitap Adem Anbar adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki …

Terimler-Kavramlar

Uluslararası Ekonomik Bütünleşme & Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya Örnekleri PDF İndir

Uluslararası Ekonomik Bütünleşme & Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya ÖrnekleriCanan Balkır tarafından hazırlanan Uluslararası Ekonomik Bütünleşme – Kuram, Politika ve Uygulama adlı bu çalışma, bir yandan bütünleşme kavramının tarihsel gelişimini ve şekillenişini anlatırken, bir yandan da dünya üzerinde başta Avrupa Birliği olmak üzere bugüne kadar kurulmuş birliklerin oluşumunu …

Örgütler

Sendikal Eğitim Atölye Çalışmaları/ Altı Sempozyum PDF İndir

Sendikal Eğitim Atölye Çalışmaları/ Altı SempozyumBu kitap, Türkiye’de sendikal eğitim olgusunu değişik boyutlarıyla ve alt başlıklarıyla ele alan altı sempozyuma sunulan değerlendirmeleri bir araya getiriyor. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ile Friedrich Ebert Vakfı’nın işbirliğiyle organize edilen sempozyumların ilki, 6-7 Kasım 1997’de “Sendikal Eğitimin Dünü, Bugünü, Geleceği” başlığıyla yapıldı. …