Doğu Klasikleri

Kelile ve Dimne PDF İndir

Kelile ve Dimne Doğu edebiyatının en önemli eserleri arasında sayılan Kelile ve Dimne yüzyıllara uzanan bir bilgelik kitabı. Edebiyat tarihindeki ilk fabl örneklerinden olan bu eser, iyi ile kötüyü, doğru ve yanlışı anlatan pek çok öyküyle kâmil insan olma yolculuğuna çıkarıyor. Hintli Filozof Beydeba’nın dönemin Kralı Debşelim için yazdığı bu eserle, erdem ve adalete …

Edebiyat

Kuyucaklı Yusuf PDF İndir

Kuyucaklı Yusuf“Bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu. Bu da karısı idi. Muazzez’in varlığı Yusuf için büyük boşlukları dolduracak mahiyette bir şey değildi, fakat onun yokluğu müthişti. Onun bu kadar sebepsiz yere, bu kadar insafsızca Yusuf’un hayatından koparılması çıldırtacak kadar acı idi. Hayatında …

Deneme (çeviri)

Anar & Uzağı Yakın Kılan Yazar PDF İndir

Anar & Uzağı Yakın Kılan Yazar1960’li yıllarda edebiyat dünyasına giren Anar çağdaş Azerbaycan edebiyatının, özellikle modern hikayenin en büyük ustasıdır. Anar dünya klasiklerinde gördüğümüz gibi mükemmel tekniğe ve detaylara özel bir yer veren bir üsluba sahiptir. Günümüzde Anar Azerbaycan ve Türk dünyası için özeldir. Onsuz Türk dünyasının entelektüel sisteminde eksiklik olur. …

Antoloji-Derleme

Nakş-ı Cihan/Nahçıvan & Nahçıvan Konulu Şiirler PDF İndir

Nakş-ı Cihan/Nahçıvan & Nahçıvan Konulu ŞiirlerKitapta Azerbaycan Cumhuriyetinin tarihi-sanatsal bölgelerinden biri olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini konu edinen şiirler yer almaktadır. Şair-araştırmacı, aynı zamanda farklı Türkçeler üzerine çeviriler yapan Elhan Yurdoğlu Mehmetov’un şahsi teşebbüsü olarak Nahçıvan konulu şiirlerin Türkiye Türkçesine çevrilmesi iki kardeş ülke arasındakı yakın bağların daha da pekiştirilmesine hizmet …

Destan

Şehname & Zal Oğlu Rüstem PDF İndir

Şehname & Zal Oğlu RüstemSekiz yaz boyunca feza başlarının üzerinde döndükten sonra Sam, Rüstem’in boylandığını ve güzel çehreli bir insan olduğunu öğrendiğinde yüreği onu görme hasretiyle doldu. Bu yüzden çocuğu görebilmek için ordusunu hazırlayarak Zalibistan’a geçti. Rüstem büyükbabasını karşılamaya bir savaş filinin üzerinde gitti. Sam’ı gördüğünde yere kapandı, dualar etti. …

Destan

Battal Gazi PDF İndir

Battal Gazi8.yüzyılda başlayıp İstanbul’un Sultan Mehmet tarafından fethine kadar beş yüz yıl devam etmiş önce Arap-Bizans sonra Türk-Bizans mücadelesinin atmosferi içinde doğmuş bir destandır.Destanın ana kahramanı Battal Gazi, 8.yüzyılda Emevilerin Anadolu’da Bizanslılara karşı açtıkları savaşlarda “Battal” lakabıyla ün kazanmış Müslüman bir kumandandır.Battal Gazi’nin daha 14 yaşında iken bileği bükülmez bir …

Antoloji-Derleme

Muhaceretteki Telaferli Türkmen Şairleri Antolojisi PDF İndir

Muhaceretteki Telaferli Türkmen Şairleri Antolojisi“Onlar, vatanlarının işgalinin acısını, göç yollarında yaşadıklarını, memleket hasretlerini ve bir gün, ay yıldızlı gök bayraklarının özgürce dalgalanacağına, kendileri gibi sürgünü ve esareti yaşayan Türklerin kurtulacağına olan inançlarını, şiirleriyle dile getirdiler…Umarız ki bundan sonra yapılacak çalışmaları, yazılacak şiirleri, söylenecek türküleri Telafer Kalesinde dalgalanacak ay yıldızlı gök …

Edebiyat Yazıları

Trenler Kalkar Haydarpaşa’dan PDF İndir

Trenler Kalkar Haydarpaşa’danSerhan Ada • Merih Akoğul • Feridun Andaç • Hu¨snu¨ Arkan • Mehmet Aycı • Ali Ayçil • Pelin Batu • Adnan Binyazar • Sezer Duru • Nursel Duruel • Gu¨ltekin Emre • Ömer Erdem • Haydar Ergu¨len • Tuna Kiremitçi • Elif Köksal • Akif Kurtuluş • …

Halk Edebiyatı

Türk Manileri (2 Cilt Takım) (Kod: 6-F-17) PDF İndir

adlı yazarın yazmış olduğu Türk Manileri (2 Cilt Takım) (Kod: 6-F-17) PDF İndir adlı kitap adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Türk Manileri (2 Cilt Takım) (Kod: 6-F-17) PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki …

Tarihi Roman

Memlük & Kölelikten Sultanlığa PDF İndir

Memlük & Kölelikten Sultanlığaİki büyük istila!Ateş çemberi arasında kalmış hayatlar!Cesur adamlar!Ve taht oyunları!Bozkırın özgür çocuklarıydı onlar. Acımasız bir istilaya uğradılar. Zorla sürüldüler atalarının yaşadığı topraklardan. Hürriyetleri için savaştılar ve köle olarak getirildikleri topraklara hükümran oldular. “Memlük!” dediler onlara. İsimlerini belki duydunuz ama hikâyelerini hiç bilmiyorsunuz!***İlk romanı KUTSAL SAVAŞ ile edebiyat …

Doğu Klasikleri

Çağatayca Gülistan Tercümesi & (Sibicabi’nin Gülistan Çevirisi) PDF İndir

Çağatayca Gülistan Tercümesi & (Sibicabi’nin Gülistan Çevirisi) Sa’dî’nin meşhur GÜLİSTAN adlı eseri M. 1397-1398 yılında, Timur’un torunu veliaht Muhammed Sultan’a ithafen, Sibicâbî mahlaslı bir edip tarafından adaptasyon metodu kullanılarak Farsçadan Klasik Öncesi Çağataycaya tercüme edilmiştir. Kronolojik olarak Türk edebiyatındaki ikinci Gülistan tercümesi olan Sibicâbî’nin Gülistan Çevirisi veya en bilinen adıyla “Çağatayca Gülistan Tercümesi(Gülistân-ı Türkî)”, …

Çizgi Roman

Habibi PDF İndir

HabibiFlaneur Books’un 2018’deki ilk kitabı, yayımlandığı günden beri pek çok otorite tarafından tarihin en önemli grafik romanlarından biri olarak kabul edilen, Habibi. Çocuk yaşta ailesi tarafından bir evliliğe satılan Dodola’nın henüz bebek olan Zem’i bir insan pazarından kaçırmasıyla başlayan vebirlikte çöldeki bir tekneye, aynı zamanda da hikâyelere sığınmalarıyla devam eden macera bir süre sonra …