Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji

Hz. Muhammed Ve Arap Kültürü PDF İndir

Hz. Muhammed Ve Arap KültürüÜnlü Alman sosyalisti Auguste Bebel’in (1840-1913) “Kadın ve Sosyalizm”, “Hayatımdan” adlı eserleri arasında unutulmuş olan bu çalışması (1883) Arap kültürünün İslamiyetle birlikte geçirdiği gelişmeleri, özellikle de Hıristiyanlığın unutturduğu ortaçağ öncesi kültür mirasını Batı”ya “anımsatma” ve kültürün tarihsel sürekliliğini sağlama bakımından oynadığı önemli rolü anlatıyor.

Din

Mesaj Kuran Çevirisi PDF İndir

Mesaj Kuran ÇevirisiGünümüz müslümanları’nın bildiği ve uygulamaya çalıştığı İslam, yüzyıllar boyu, dine sokulan hurafe ve eklemelerle öylesine bozulmuştur ki; Muhammed peygamberin tebliğ ettiği İslam’la bir ilgisi kalmamıştır.Ulema geçinen din adamları, din adına yüzlerce yasaklar ve haramlar uydurarak, islam dinini Allah’ın doğadaki delilleriyle çelişen, karmaşık ve yaşanmaz bir dine çevirmişlerdir.Müslüman halkların, …

Dini Metinler

Yahudi Tarihi ve Siyonist Liderlerin Protokolleri PDF İndir

Yahudi Tarihi ve Siyonist Liderlerin ProtokolleriElinizdeki kitap, Will Durant’ın Histoire de La Civilisation adlı eserinin Yahudilere ait kısmı ile Roger Lambelin’in Rusça’dan Fransızca’ya aktardığı Les Protocoles des Sages de Sion kitabının tercümelerinden meydana gelmekedir. Yahudi tarihi hakkında ilk elden malzemelerin çoğu Eski Ahit metinlerinde yer alır. Bu malzemelerde onların boyları, …

Ateizm

Ateizm İnanmıyorum-Ateist Filozofların Son Sözleri PDF İndir

Ateizm İnanmıyorum-Ateist Filozofların Son Sözleriİnanmıyorum diyebilmek için daha önce inanmış olmak gerekir mi?Peki inançtan önce ne var? Ateizm mi?Ateist Filozofların Son Sözleri İNANMIYORUM, inanmayanların mabetsizliği gibi adeta.Voltaire’den Sartre’a bütün malum ve merhum ünlü ateistlerin son sözleri bu kitapta…İlginç anekdotlar, öyküler ve son derece çarpıcı yazılarla.İnanmak için daha ne kadar başkalarının …

Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji

Kızılbaş Aydınlanma PDF İndir

Kızılbaş AydınlanmaCanımızı ve yaşamımızı nasıl hiçleştireceğimizi, acıdan muaf tutarak hiçleştirdiğimiz canımızın ve yaşamımızın sancılar içinde hiçliğimizden nasıl doğacağını deneyimleyemezsek eğer ölmeden evvel ölüp yaşarken dirilemeyiz.Öldüğümüzde geriye miras olarak bıraktığımız bilincimizi-inancımızı, yeniden acı çeker duruma getirecek bedenler bulunulamazsa eğer dondan dona taşınıp geleceğe atılan bir işaret fişeği olamayız.Canı bedenin, canlılığı yaşamın …

Musevilik

Hazanın Hüznü & Bir Hahamın Hidayet Öyküsü PDF İndir

Hazanın Hüznü & Bir Hahamın Hidayet ÖyküsüÖnce bir Haham’ın yaşadığı, medyaya yansıyan ilginç olaylar dikkatimi çekti; sonra da yazdıkları. Bu kitabı okuyunca, geleneksel İslam anlayışı ile Yahudiliğin, dini ve toplumsal yaşamda ne kadar benzeştiklerini ve ne kadar örtüştüklerini gördüm. Her kavramın bir karşılığı var, her ritüelin bir izdüşümü. Yazarımız, çocukluğundan …

Ateizm

Ateizm Yanılgısı PDF İndir

Ateizm Yanılgısı• Bilimsel veriler ve deliller ateizmin dönemini nasıl sonlandırmıştır?• Olağanüstü şaşılası evren, hayat ve canlıların varoluşu, tesadüfi oluşum ve kombinasyonlaradayandırılabilir mi?• Tanrı inancını hiçe sayarak, akli ve felsefi tutarsızlıklar girdabında boğulan ateizm yanılgısı!• Evrendeki düzen, kanunlar ve hayatın bir amacı ve bir tasarımcısı-yöneticisi olduğu hakikatikarşısında ateizmin bunalımı! Artık, bilimsel …

Dini Metinler

Düşünceler PDF İndir

DüşüncelerBlaise Pascal, 17. yüzyılda yaşamış büyük düşünürlerden biridir. Bu büyük dâhinin en büyük keşfi, yirmili yaşlarında gerçekleşir. Bu keşif, Allah’a imanın, O’nu sevmenin, hayatını O’nun adına yaşamanın ve bu yolda vahyi rehber edinmenin vazgeçilmez önemi ve önceliğidir. Düşünceler, bu ünlü düşünürün kendini ve Rabbini tanıma yolunda bir Hristiyan duyarlılığı içinde …

Musevilik

Tevrat ve İncil’in Eleştirisi PDF İndir

Tevrat ve İncil’in EleştirisiProf. Dr. İlhan Arsel’in bu kitabı, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi semavi dinlerin sâliklerince “kutsal” diye bilinen kitaplarından Tevrat ve İncil’in eleştirisi niteliğindedir. Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlardır:Erkeği üstün ve kadını aşağı kılmak açısından Âdem ve Havva masalının önemi; Kain ve Habil’den, köleliğin kurucusu Nuh’a; İbrahim’in …

Dini Metinler

Öğretiler – Gökyüzü Sürüp Gidiyor PDF İndir

Öğretiler – Gökyüzü Sürüp GidiyorM.Ö. 6. yüzyılda, Konfüçyus’un çağdaşı olduğu iddia edilen Lao Tzu tarafından dile getirilmiş ve zaman içinde derlenip kaleme alınmış bu sade ve dingin metin, Doğu bilgeliğinin temel metinlerinden biridir. İnsanı gerçek doğası ve davranışları üzerine tefekkür etmeye davet eden eser, 81 “kısa şiirden” oluşur. Uhrevi ya …

Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji

İslam ve Sosyoloji & Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar PDF İndir

İslam ve Sosyoloji & Sosyal Bilimlerde İslami ArayışlarBu çalışma sosyolojik temalı İslami bilgi çerçevesinde başlatılacak yeni bir yayın dizisinin ilk halkasını temsil etmektedir. İslam sosyolojisinin hangi alanlara hitap ettiği, İbn Haldun ve fikirlerinin bu bakımdan konumu, Kur’an sosyolojisi, İslam İctimaiyyâtı tecrübeleri, aktivist İslami düşüncelerin sosyoloji ile ilişkilerinin doğurduğu sonuçlar ve …

Din

Uydurulan Din ve Kuran’daki Din PDF İndir

Uydurulan Din ve Kuran’daki DinKuran Araştırmaları Grubu tarafından hazırlanan– Bu kitap; din adına uydurulanlar, Kuran’ın anlattığı dinin farklarını ortaya çıkarsın.– Bu kitap; peçenin, haremlik-selamlığın, sakalın, cüppenin, sanat düşmanlığının ve yığınla uydurmanın din olarak algılanmasını durdursun.– Bu kitap; kadınlar hakkında yapılan insafsız uydurmaları düzeltsin, bu uydurmaların hadis ve mezhep gibi Kuran …