Üniversite-Yüksekokul

Ekonomik Entegrasyon Avrupa Birliği ve Türkiye PDF İndir

Ekonomik Entegrasyon Avrupa Birliği ve Türkiyeİçindekiler Birinci Bölüm Bölgeselleşme: Teorik ve Tarihsel Arka Plan1.1. Bölgeselleşmenin Ekonomi Politiği1.2. Ekonomik Küreselleşmenin İçeriği1.3. Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Türleri1.4. Bölgeselleşmenin Tarihsel Gelişimi1.5. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Bölgesel Entegrasyon İkinci Bölüm Avrupa Birliği: Tarihçe ve Kurumsal Gelişim2.1. AB’nin Kuruluş Felsefesi ve Varoluş Kaygıları2.2. AB’nin Tarihsel Gelişimi2.3. AB’nin Genişleme …

Ders Kitapları

3. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası PDF İndir

3. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası* Okula Yardımcı* Tüm Dersler* Konu Anlatımlı* Türkçe* Matematik* Fen Bilimleri* Hayat Bilgisi* İngilizce 

Ders Kitapları

11. Sınıf Ortaöğretim Türk Edebiyatı Öğretmenin Ders Notları PDF İndir

Kollektif adlı yazarın yazmış olduğu 11. Sınıf Ortaöğretim Türk Edebiyatı Öğretmenin Ders Notları PDF İndir adlı kitap Kollektif adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü 11. Sınıf Ortaöğretim Türk Edebiyatı Öğretmenin Ders Notları PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. …

Ders Kitapları

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi PDF İndir

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı TarihiEdebiyat ve eğitim fakültelerinin “Eski Türk Edebiyatı Tarihi” derslerinde okutulmak üzere ilk olarak 2004 yılında yayımlanan Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, beklenenin üzerinde bir ilgi görerek kısa zamanda sahasının vazgeçilmez kitaplarından biri haline geldi. İlk baskının önsözünde “Eserin amacı, edebî türleri kronolojik bir düzen …

Ders Kitapları

Zimmet PDF İndir

ZimmetKamu görevlisi niteliğine sahip kişiler tarafından işlenebilen zimmet suçu, 5237 Sayılı TCK.nın Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümlerde Birinci Bölümünü oluşturan “Kamu Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altındaki dördüncü Kısmında yer verilen 247.maddesinde düzenlenen “Zimmet Suçu” ile ilgili hazırladığım bu eseri uygulamada karşımıza çıkan sorunların aşılmasına yardımcı olacağı düşüncesi ile sizlerin …

Üniversite-Yüksekokul

Öğretim İlke ve Yöntemleri (Doç. Dr. Asım Arı) PDF İndir

Öğretim İlke ve Yöntemleri (Doç. Dr. Asım Arı)Bu kitap, geleceğin öğretmenlerini yetiştiren eğitim fakültelerinde okutulan Öğretim İlke ve Yöntemleri dersleri için hazırlanmıştır. Kitabın birinci bölümünde eğitim ve öğretim etkinliklerinin temel dayanağını oluşturan eğitim programları ve program geliştirme süreci ele alınmıştır. 2. Bölümde öğrenme ve öğretme ilkeleri ile öğrenmenin ve öğretmenin …

İlköğretim

Tüm Dersler İlköğretim 2 PDF İndir

Tüm Dersler İlköğretim 2Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı müfredat ve kazanımlara göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı örnek çözümlü sorularla desteklenmiştir.Uzman Eğitim kadrosuyla hazırlanan etkinlik ve testler, konu anlatımını pekiştirir niteliktedir.Kitaplarımızdaki her görsel, eğitim kadromuz rehberliğinde ressam ve grafikerlerimiz tarafından kazanımlar doğrultusunda tasarlanmıştır. 

Ders Kitapları

Türk İnkılap Tarihi PDF İndir

Dr. Ali İhsan Gencer adlı yazarın yazmış olduğu Türk İnkılap Tarihi PDF İndir adlı kitap Dr. Ali İhsan Gencer adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Türk İnkılap Tarihi PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki …

Ders Kitapları

Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi PDF İndir

Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi“Türk Dil Bilgisi” üniversitelerimizdeki edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri için hazırlanmıştır. Uzun bir meslek ve ilim hayatının ürünü olan eser için, bir çok şişe ve ağızları ile Canlı Türkçe’den başka basma ve yazma yüzlerce …

Üniversite-Yüksekokul

Marka Birleşmeleri PDF İndir

Marka BirleşmeleriİçindekilerBölüm 1: Markalama Kararları Ve Marka Denkliğinin Marka Yönetimi Açısından ÖnemiBölüm 2: Marka Birleşmeleri Ve Tüketiciler DavranışlarıBölüm 3 :Marka Birleşmeleri Ve Tüketici Satın Alma Kararına İlişkin Bir UygulamaSonuç Ve ÖnerilerKaynakça

Ders Kitapları

Hukuka Kesin Aykırılık PDF İndir

Hukuka Kesin AykırılıkBölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerinin tamamının ilamları esas alınarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Hukuka Kesin Aykırılık Halleri” başlıklı 289.maddesi ile ilgili hazırladığım bu eseri uygulamada karşımıza çıkan sorunların aşılmasına yardımcı olacağı düşüncesi ile sizlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum.Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, …

Yardımcı Kitaplar

8. Sınıf Teog Tüm Dersler Yaprak Test 62 Test, 835 Soru PDF İndir

8. Sınıf Teog Tüm Dersler Yaprak Test 62 Test, 835 SoruTeog Yeni Sınav Programına Göre Hazırlanmıştır62 Test, 835 SoruRenkli, Resimli, 128 sayfa, 19 x 27 cm, 1.hamurÇek – Kopar SayfalarTürkçeMatematikFen BilimleriT.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülükİngilizce