Ders Kitapları

Vergi Hukukunda Tevkifattan Doğan Sorumluluk PDF İndir

Vergi Hukukunda Tevkifattan Doğan SorumlulukVergi sorumluluğunun tipik örneklerinden birini oluşturan tevkifat yapma ya da başka bir ifade ile vergi kesme sorumluluğu vergi hukukunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu sorumluluğun kapsamı ve sınırları konusunda doktrin ve uygulamada çeşitli görüş  ve tartışmalar ortaya çıkmış, farklı görüş ve tartışmaların yargıya intikali sonucunda da geniş …

Yardımcı Kitaplar

7. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası PDF İndir

Kollektif adlı yazarın yazmış olduğu 7. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası PDF İndir adlı kitap Kollektif adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü 7. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki …

Yardımcı Kitaplar

Matematik Sıfır (YGS-DGS-KPSS-ALES) PDF İndir

Matematik Sıfır (YGS-DGS-KPSS-ALES)YGS-DGS-KPSS-ALES9. Sınıf Destek, Liste Temellendirme

Yardımcı Kitaplar

6. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası PDF İndir

Kollektif adlı yazarın yazmış olduğu 6. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası PDF İndir adlı kitap Kollektif adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü 6. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki …

Ders Kitapları

Meslek Yüksekokulları İçin Genel Hukuk PDF İndir

Meslek Yüksekokulları İçin Genel Hukuk*Hukuk Kavramı, Hukuk Dalları, Hukuk Sistemleri ve Temel Hukuk İlkeleri *Hukukun Kaynakları *Türk Devlet Teşkilatı *Bazı Hukuki Kavramlar ve Hak Kavramı *Kişiler Hukuku *Miras Hukuku *Eşya Hukuku *İcra ve İflas Hukuku *Borç İlişkisi ve Borcun İfası *Sözleşme Türleri

Ders Kitapları

Türkçenin Sırları PDF İndir

Türkçenin Sırları“Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan büyük bir gaflettir.Çünkü, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de tarihi vardır.Bir milletin ataları, asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve …

Üniversite-Yüksekokul

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin PDF İndir

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin• Maliyet Muhasebesinin Amaçları ve Muhasebe Fonksiyonundaki Yeri• Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Kavramlar, Tanımlar ve Sınıflandırmalar• Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Raporlama• İlk Madde ve Malzeme Giderleri• İşçilik Giderleri• Genel Üretim Giderleri• Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri• Sipariş Maliyet Yöntemi• Safha Maliyet …