Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:11 Ağustos-Eylül 2015 PDF İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:11 Ağustos-Eylül 2015Savaşın, acının ve şiddetin hepimizi boğmaya çalıştığı bu günlerde ‘Medya Dosyası’ ile karşınızdayız. Dosya editörümüz Yunus Yücel’in kaleme aldığı “Kutsal Üçlü: Medya, Sermaye, İktidar” başlıklı yazısında Türkiye’de medya ortamının ekonomi-politik bir analizini yaparken, Türkiye’de medya ortamının durumunu sadece AKP’nin baskısı …

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:10 Mayıs-Haziran 2015 PDF İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:10 Mayıs-Haziran 2015yrıntı Dergi’nin onuncu sayısı, içinde yaşadığımız karanlığın kaynaklarını göstermek, AKP’nin 13 yıllık iktidarının bir bilançosunu sunmak, onu yakından bilmek ve mücadele araçlarının zeminlerini ortaya koymak için hazırlandı. Dosyanın açılış yazısında Selçuk Candansayar, AKP iktidarının toplumsal ve psikolojik sebepleri ile sonuçlarına …

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:26 Mayıs-Haziran 2018 PDF İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:26 Mayıs-Haziran 20181968 Hareketi’nin ellinci yıldönümü. Ayrıntı Dergi’nin bu sayısında, ’68 Hareketi hem politik hem toplumsal yanıyla ele alınıyor. Başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa’yı etkileyen ve farklı dalgalar halinde Türkiye’ye yayılan bu hareket bizde de hem politik hem kültürel sarsıntılar yarattı. …

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:1 Kasım – Aralık 2013 PDF İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:1 Kasım – Aralık 2013Ayrıntı Dergi, Gezi Direnişini merkezine koyan ilk sayısıyla okuyucunun karşısına çıkıyor. Güncel politik tartışmaları, bu tartışmaları da kuşatacak teorik politik yazıları, edebiyat, televizyon ve kitap eleştirilerini içeren Dergi “düşünce dünyasını yeni fikirlerle zenginleştirmek; yüksek akademizm, yüksek siyaset ve …

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:18 Kasım 2016 PDF İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:18 Kasım 2016Memlekette bir süredir her şey o kadar hızlı değişiyor, bir gün tozu dumana katan bir söz ya da olay ardı sıra gelen bir yenisiyle birlikte o kadar hızlı “unutuluşa” yahut “kıymetsizliğe” terk ediliyor ki, senelerce konuşulabilecek şeyleri bazen iki üç …

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:9 Mart-Nisan 2015 PDF İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:9 Mart-Nisan 2015Türkiye’de resmi tarih yazıcılığının, devletin eğitim politikasının hedeflediği sadece “Ermeni Soykırımı’nın inkârı” değildi, homojen Türk ulusu kurgusunun karşısına çıkan her gerçek ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ermeniler, Rumlar, Kürtler ve Türklük dairesindeki homojenliği bozmaya aday ne gelirse aklımıza, Türkiye milli eğitiminin ağına …

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:6 Eylül-Ekim 2014 PDF İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:6 Eylül-Ekim 2014Ayrıntı Dergi bu sayısında siyasal rejim sorununa odaklanıyor. Türkiye’nin rejim sorununa yanıt arayışının siyasal mücadeleye dair belirlenecek stratejilerdeki önemi bağlamında siyaset yapmaya dair bir çağrı olarak okunması gerektiği iddiasıyla çıkıyor. Dosya’nın Dinçer Demirkent tarafından kaleme alınan ilk yazısı bu noktadan …

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:7 Kasım-Aralık 2014 PDF İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:7 Kasım-Aralık 2014Ayrıntı Dergi olarak bir yılımızı geride bıraktık. Uzun haziran olarak tanımlayabileceğimiz Gezi ayaklanmasının hemen sonrasında çıkardığımız ilk sayıdan bugüne memleketin ve dünyanın politik ikliminden, insanımızın duygu durumuna hiçbir şey bir dengede kalmadı. Denge ve süreklilik gösteren tek şey, devletin bütün …