Din

Tanrı’nın Tarihi & İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin 4000 Yıllık Tarihi PDF İndir

Tanrı’nın Tarihi & İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin 4000 Yıllık TarihiSemavi Dinlerin 4000 Yıllık Tarihi Tek bir Tanrı’nın varlığı inancı –Allah, Tanrı, Yahveh– 4000 yıldır sürüyor. Tanrı’nın tarihsel öyküsü, aynı zamanda insanoğlunun mücadele öyküsüne denk düşüyor. Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet, Tanrı’nın iyi olduğunu iddia ederken, organize din şiddete ve kökü kazınamaz bir …

Belgesel Roman

Mustafa Kemal’in Romanı (5 Cilt) PDF İndir

Mustafa Kemal’in Romanı (5 Cilt)Usta romancı Yılmaz Gürbüz’ün kaleminden Mustafa Kemal’in Romanı… 5 Cilt Bir Arada Özel Kutusunda! 1- Acılar Masal Oldu (296 sayfa)2- Çakır Mustafa (412 sayfa)3- Selanik’ten İzmir’e (580 sayfa)4- Gazi Paşa (456 sayfa)5- Atatürk (384 sayfa)

Yarın

Türkiye ve Dünyada YARIN Yıl: 2 Sayı:13 Mayıs 2003 PDF İndir

adlı yazarın yazmış olduğu Türkiye ve Dünyada YARIN Yıl: 2 Sayı:13 Mayıs 2003 PDF İndir adlı kitap adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Türkiye ve Dünyada YARIN Yıl: 2 Sayı:13 Mayıs 2003 PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. …

Kıbrıs

Kıbrıs Komünist Partisi Tarihi & Sömürgecilik, Sınıf ve Kıbrıs Solu PDF İndir

Kıbrıs Komünist Partisi Tarihi & Sömürgecilik, Sınıf ve Kıbrıs SoluKıbrıs’ın sınıf siyaseti bakımından çorak toprakları 1920’li yılların ortasında beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu: Kıbrıs’ta bir komünist partisi kuruldu… O yıllarda, Kıbrıs’ta Kilise’nin siyasi liderliği geniş köylü kitelelerine hükmediyordu; Kıbrıslı Türkler siyasi bir uyanışın eşiğinde bile değilken, Kıbrıslı Elen burjuvazisi kendi …

Polemik

Ergun Göze-Aziz Nesin Kavgası PDF İndir

Ergun Göze-Aziz Nesin KavgasıBu kitapta şunları göreceksiniz ve bulacaksınız. 1. Türk adliyesinin Türk varlığı aleyhindeki faaliyetler Türk kanunlarının himayesini isteyemez mealindeki kararıyla aziz Nesin’in Türk varlığı aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunun bir daha ortaya konduğunu…2. Aziz Nesin’in kendisini savunmak için yargıtayda okuttuğu yirmi küsur sayfalık metni… Belki yazarın son mizah yazısı…3. Yargıtay …

YGS

YGS Türkçe Yol Haritası Çözümlü Soru Bankası (Video Destekli) PDF İndir

Komisyon adlı yazarın yazmış olduğu YGS Türkçe Yol Haritası Çözümlü Soru Bankası (Video Destekli) PDF İndir adlı kitap Komisyon adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü YGS Türkçe Yol Haritası Çözümlü Soru Bankası (Video Destekli) PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir …

Bilim

Kurumsal Yönetim ve Firma Yönetim Kuru PDF İndir

Kurumsal Yönetim ve Firma Yönetim KuruTüm Dünya’da “Corporate Governance” olarak ifade edilen “Kurumsal Yönetim”; firmalara ilişkin taraflar arasındaki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmayı hedefleyen, firmaların daha iyi yönetilmesi konusunda çeşitli standartların belirlenmesine yönelik modern bir yönetim anlayışıdır.Bu kitapta, firmaların nasıl etkin ve verimli bir biçimde yönetilebileceği konusunda özellikle son dönemde gündeme …

Hıristiyanlık

Laik Devlet Kuşatma Altında & Avrupa ve Amerika’da Hıristiyanlık, İslam ve Siyaset PDF İndir

Laik Devlet Kuşatma Altında & Avrupa ve Amerika’da Hıristiyanlık, İslam ve SiyasetDin ile siyaset, bireylerin davranışını ve toplumun işleyişini düzenleyen otorite sistemleri olarak insanlık tarihi boyunca işbirliği yapmıştır. Laikleşme her ne kadar bu iki öğeyi birbirinden ayırmış olsa da, günümüzde kamusal dinin geri dönüşü laikliğin sorgulanmasına yol açıyor. Böylesi bir …

Sözlük-İmla Kılavuzu

Arkeoloji Sözlüğü PDF İndir

Arkeoloji SözlüğüArkeoloji terimlerinin araştırılması ve verilerin toplanması ile başlayan bu serüvende, kişisel merak ile oluşan verilerin bir kitapta toplanmaları başlangıçta amaçlanmamıştı. Ancak zaman içinde, özellikle de son yıllarda arkeolojinin çeşitli konularında yayımlanan çeviri kitaplardan da yararlanılarak elde edilen birikimin bir kitapta toplanması fikri doğdu. Alfabetik sıra gözetilen bu çalışmada, terimlerin …

Türk Dünyası Araştırmaları

Türk Dünyası Araştırmaları Haziran 1982 / Sayı:18 (2-D-36) PDF İndir

adlı yazarın yazmış olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Haziran 1982 / Sayı:18 (2-D-36) PDF İndir adlı kitap adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü Türk Dünyası Araştırmaları Haziran 1982 / Sayı:18 (2-D-36) PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı …

Mitoloji

Mitolojik Aşk Efsaneleri PDF İndir

Mitolojik Aşk EfsaneleriAşk, varoluştan bu yana, insan yaşamındaki önemi korumuş ve yüceleştirilmiş bir duygudur. Birçok inanışta kutsal olan aşkın, mitolojide de önemli bir yeri vardır. Tüm Anadolu ve Akdeniz coğrafyasına yayılmış olan çeşitli topluluklara ait mitolojilerde, aşka dair söylemler çoktur. Bu söylemler, iki ana grup altında toplanabilir: Tanrıların ve ölümlülerin …

İzdiham Dergi

İzdiham Dergi Sayı:15 Kasım-Aralık 2014 PDF İndir

adlı yazarın yazmış olduğu İzdiham Dergi Sayı:15 Kasım-Aralık 2014 PDF İndir adlı kitap adlı yazarın diğer kitaplarına göre daha güzel bence . Çünkü İzdiham Dergi Sayı:15 Kasım-Aralık 2014 PDF İndir adlı kitabında diğer kitaplara göre daha sürükleyici daha heyecanlı bir anlatım sergilemiş. Bu kitabı eminim ki sizlerde severek okuyacaksınız diye …